Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(για δεδομένα που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας) 

Γενικά 

Η Derma Life σας σέβεται, σας προστατεύει και το αποδεικνύει! 

Στην προσπάθεια αυτή, η Derma Life συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει. 

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου, ή λόγω της αλληλεπίδρασης του με άλλους ιστότοπους. 

Επιπλέον, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμάται μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να σας παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. 

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε το εάν, πώς, τι και γιατί χρησιμοποιούμε δεδομένα σας. 

Ποιοι είμαστε 

Η Derma Life (στο εξής αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία») είναι δερματολογικό ιατρείο με θεραπείες αισθητικής και κλινικής δερματολογίας και δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται τον ιστοτοπό της καθώς και των πελατών της. 

Θα πρέπει να σας αναφέρουμε ήδη από την αρχή με σαφή τρόπο τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Για το σκοπό αυτό αλλά και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις υπηρεσίες τις οποίες επιλέγετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω του ιστοτόπου μας, θα πρέπει να γνωρίζετε οτι είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπο μας. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Έτσι: 

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα. 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL) 

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Derma Life διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό: 

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια 
 • Περιορισμός του σκοπού 
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 
 • Ακρίβεια 
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα 
 • Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης σας μαζί σας μέσω του ιστοτόπου μας. 

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε; 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών. 

Για την επικοινωνία σας με εμάς μέσω του ιστοτόπου μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς, κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να παραμείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στη Derma Life και μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας, λαμβάνουμε από εσάς το όνομα σας, την ηλικία σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή η συχνότητα και η διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα – Cookies 

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας. 

Πληροφορίες συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε λογαριασμό μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές όπου συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα που μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε: 

α) Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού. 

β) Το τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP 

γ) Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 1. i) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας. 
 1. ii) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. 

iii) χρόνοι πρόσβασης. 

 1. iv) εμφανισμένες σελίδες. 
 1. v) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας. 
 1. iv) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ 

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας 

Επικοινωνία μέσω της Φόρμας 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 

Aποστολή newsletter 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 

Aποστολή διαφημίσεων της Healthy Derma Clinics 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 

Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού. 

βελτίωση του ιστότοπου μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα ) 

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας Ιστότοπος (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστότοπο, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας). 

Στατιστικοί λόγοι και Bελτίωση του ιστότοπου μας 

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Η δική σας συγκατάθεση 

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας στις φόρμες επικοινωνίας μας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών ή να απεγγραφείτε απευθείας με την υποβολή της αντίστοιχης φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο. 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και προκειμένου να προβούμε σε προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα σας με: 

Επαγγελματίες πάροχους υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, διαφημιστικούς συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας. 

Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. 

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα «Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’. 

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή σε περίπτωση οποιασδήποτε επαφής μπορεί να έχετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης. 

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων 

Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος μπορούν να αποθηκευτούν, να υποστούν επεξεργασία, και να μεταφερθούν σε, οποιαδήποτε από τις χώρες που δραστηριοποιείται με σκοπό να διευκολυνθεί η χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. 

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στον ιστότοπό οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, ανά τον κόσμο. Δεν μπορεί ο ιστότοπος να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση, των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του τυχόν εκτελεστικού Ελληνικού νόμου και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση σε ότι ο νόμος ορίζει. 

Προστασία των ανηλίκων 

Επισκέπτες/ χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπό μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί και ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη. 

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος 

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα : 

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας, 
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας, 
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας 
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας 
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία 

Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Ο ιστότοπος θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος. 

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν τον ιστότοπο στο ακόλουθο τηλέφωνο:+30 21 026 900 91 

καθώς και στο email: info@derma-life.gr  

Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας έχει ορισθεί o Δημήτριος Αναστασίου (τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 026 900 91 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει 

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. 

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. 

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος: 

Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. 

Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]). 

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Derma Life δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

Η άσκηση οποιονδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με email στο: info@derma-life.gr ή τηλεφωνικά στο +30 21 026 900 91 Μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση: Ιλίου 26α, Ίλιον. 

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού. 

Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Derma Life ή για την καταγγελία πιθανής παραβίασης δεδομένων, οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 

Στοιχεία υπευθύνου προστασίας δεδομένων: 

Αναστασίου Δημήτριος 

(email: info@derma-life.gr ) 

Eποπτική Αρχή 

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η Derma Life διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή. 

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr 

Eπικαιροποίηση 

Ο ιστότοπος επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. 

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Η Derma Life μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών). 

Αναλυτικό κείμενο πολιτικής cookies 

Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies 

Η ιστοσελίδα μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρίας χρήσης της. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Γι’ αυτό τον σκοπό σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας και σας βεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν ασφαλής με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην ιδιωτικότητά σας. 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε cookies 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης της. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, να συνδέεστε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, να συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας. Το κείμενο που διαβάζετε «Πολιτική cookies» εξηγεί με απλά λόγια τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε. 

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να σας παράσχουμε εμείς εκ προοιμίου την επιλογή να ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν επιλεκτικά τα cookies της ιστοσελίδας. Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»). 

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Internet, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε αυτήν. Για παράδειγμα ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή κάποια άλλη σελίδα σε αυτόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies με την μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από τους εξειδικευμένους ιστοτόπους όπως για παράδειγμα https://cookies.insites.com/ 

Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού. 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε 

Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει ή για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσίας (περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) 

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και συνεπώς η χρήση τους είναι αδύνατη χωρίς αυτά. Τα απαραίτητα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής: 

JSESSIONID 

Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για να αυξήσει την ασφάλεια χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς αναγνωρίζει τους χρήστες ανά πρόγραμμα περιήγησης (browser). Χωρίς αυτό, ο διακομιστής (server) δεν μπορεί να διακρίνει τους διαφορετικούς χρήστες στην ίδια συνεδρία που χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα περιήγησης (browsers). 

DigestTracker 

Aυτο το cookie βελτιώνει την εμπειρία σας κατά την για την πλοήγησή σας καθώς σας επιτρέπει να καθαρίζετε το ιστορικό σας (π.χ όταν πατάτε Ctrl -F5 στον browser σας) και επομένως να σας εμφανίζεται ενημερωμένο κείμενο. 

LtpaToken 

Αυτό είναι σημαντικό για την ασφάλειά σας. Χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον διακομιστή (server) ότι η διαδικασία πιστοποίησης κατά τη σύνδεσή σας είναι επιβεβαιωμένη. Χωρίς αυτό το cookie θα χρειαζόταν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις διάφορες υπηρεσίες να γίνεται εκ νέου επιβεβαιώση της διαδικασίας πιστοποίησης. 

 

…. 

Κάποια άλλα cookies αφορούν την λειτουργικότητα και ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας ή να σας προσφέρουμε εξειδικευμένο στις δικές σας ανάγκες περιεχόμενο. Τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας γι’ αυτό τον σκοπό είναι τα εξής: 

ΚWT_FPC 

Αυτό το cookie του προγράμματος Webtrends αναγνωρίζει τη συμπεριφορά του χρήστη μέσα στο χρόνο ώστε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσοι άνθρωποι επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Καμία προσωπική πληροφορία δεν αποθηκεύεται στο cookie ούτε θα αντιγραφεί κάποιο δεδομένο από τον υπολογιστή σας. Για να διαβάσετε περισσότερα γι’ αυτό το cookie τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής του παρόχου για την δήλωση εχεμύθειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.webtrends.com. 

SCM Cookie 

Αυτό το cookie ανιχνεύει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και παρέχει στατιστικές πληροφορίες, που χρησιμεύουν για να γίνουν βελτιώσεις και να βελτιστοποιήθεί η αποτελεσματικότητα. Δεν κρατά καμία προσωπική πληροφορία και παρέχει στατιστικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα πόσες φορές επιλέχθηκε ένα banner (clicks) σε μια συγκεκριμένη μέρα. 

 

…. 

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies; 

Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών, smartphone και άλλων συσκευών με δυνατότητα πρόσβασης στο Web είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Παρ’ όλα αυτά όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των cookies ή του χρόνου κατά τον οποίο αποθηκεύονται αφού ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. 

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies για τον παρόντα δικτυακό τόπο ή για άλλους δικτυακούς τόπους, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό κάντε αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια» / “Help” του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ αποκλείσετε τα cookies. 

Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες από τον ιστότοπό μας υπηρεσίες. 

 

Θεραπείες